Cách tính lệ phí trước bạ nhà đất đã có sổ đỏ

Công thức tính:

Lệ phí trước bạ = (Giá tính lệ phí trước bạ) x (tỷ lệ phí trước bạ %).

Giá tính tỷ lệ phí trước bạ được tính như sau:

  • Đối với giá đất: Là khung giá do UBND cấp tỉnh qui định theo pháp luật đất đai
  • Đối với giá nhà: Do sở tài chính chủ trì phối hợp với sở xây dựng, xây dựng lệ phí trước bạ, căn cứ vào giá thành xây dựng 1m2 sàn nhà (xây mới) áp dụng với từng cấp nhà, hạng nhà và được điều chỉnh theo tỷ lệ hao mòn xuống cấp phù hợp với thực tế.

Tỷ lệ phí trước bạ nhà, đất: 0,5%

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *