Chính sách ngân hàng VPBank áp dụng cho khách hàng vay mua Citadines Marina Hạ Long cập nhật

1.Chính sách ưu đãi lãi suất  áp dụng đến 31.3.2020 Xem chi tiết tại link này: https://finhomes.net/wp-content/uploads/2020/02/Ban-chao-BIM-Group-Giai-doan-HĐMB-30.12.2019-Vpbank-1.pdf 2. Chính sách ưu đãi lãi suất áp dụng từ 31.3.2020 đến 30.4.2020 Xem chi tiết tại link này: https://finhomes.net/wp-content/uploads/2019/12/Ban-chao-BIM-Group-Giai-doan-HĐMB-032019-Vpbank.pdf

View More Chính sách ngân hàng VPBank áp dụng cho khách hàng vay mua Citadines Marina Hạ Long cập nhật

Chính sách bán hàng cho khách hàng mua nhà dự án Citadines Marina Hạ Long áp dụng từ 19.2.2020

1.Chính sách áp dụng đối với các căn hộ dịch vụ. https://finhomes.net/wp-content/uploads/2020/02/200219-Citadines-CSBH-Căn-hộ-Dịch-vụ.pdf 2. Chính sách áp dụng với các căn hộ chung cư cao cấp. https://finhomes.net/wp-content/uploads/2020/02/200219-Citadines-CSBH-chung-cư.pdf  

View More Chính sách bán hàng cho khách hàng mua nhà dự án Citadines Marina Hạ Long áp dụng từ 19.2.2020

Chính sách Vietcombank cho vay khách hàng mua nhà dự án Citadines Marina Hạ Long

1.Chính sách ưu đãi trước 31.3.2020 https://finhomes.net/wp-content/uploads/2020/02/THÔNG-BÁO-LÃI-SUẤT-CITADINES-25.05.2019.pdf 2. Chính sách lãi suất  Vietcombank từ 1.4.2020 đến 1.4.2021 https://finhomes.net/wp-content/uploads/2019/12/THÔNG-BÁO-LÃI-SUẤT-CHO-VAY-NDA-T4.20-Vietcombank.pdf

View More Chính sách Vietcombank cho vay khách hàng mua nhà dự án Citadines Marina Hạ Long