Hướng dẫn chứng minh tài chính, nguồn thu nhập để trả nợ vay ngân hàng

Chào bạn

Một trong những điều kiện vay của Ngân hàng là khách hàng phải đủ khả năng trả nợ gốc và lãi. Do đó chứng minh nguồn thu nhập là một yêu cầu bắt buộc đối với các khách hàng vay vốn. Nếu thu nhập của bạn từ Lương, cho thuê nhà, cho thuê xe, cho thuê máy móc… mà nhận qua chuyển khoản ngân hàng thường xuyên thì rất đơn giản.

Tuy nhiên trong thực tế có rất nhiều nguồn thu nhập mà bạn không thể chứng minh được bất thường vì dụ như khoản tiền dạy thêm, khoản tiền bồi dưỡng, khoản tiền tặng cho,  khoản tiền đầu tư ngoài, khoản tiền tư vấn, làm thêm bên ngoài, nguồn thu từ hoạt động kinh doanh…

Vậy làm cách nào để các nguồn thu này được ngân hàng ghi nhận.

– Nguyên tắc ghi nhận nguồn thu nhập là phải có giấy tờ chứng minh cụ thể như sau:

Nguồn thu nhập Giấy tờ chứng minh
Thu nhập từ lương – Sao kê lương tài khoản ngân hàng hoặc– Xác nhận lương
Thu nhập từ cho thuê nhà Phiếu thu hoặc Sao kê tài khoản thanh toán và hợp đồng cho thuê nhà
Thu nhập từ cho thuê xe Phiếu thu hoặc Sao kê tài khoản thanh toán và hợp đồng cho thuê xe
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh Giấy tờ sổ sách đầu vào, đầu raChi phí kinh doanh

Hóa đơn mua, bán hàng

Thu nhập từ cổ tức Biên bản họp chia cổ tức của hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên
Thu nhập từ giấy tờ có giá Phiếu chi tiền lãi và bản phô tô giấy tờ có giá
Thu nhập từ hoạt động bất thường khác – Giảng dạy: Sổ sách ghi chép học sinh, thu chi học phí…– Phòng khám: Sổ sách thu, chi phòng khám

– Văn phòng tư vấn: Sổ sách ghi chép, thu nhập chi phí

–        ……………

Trường hợp bạn có tài sản tích lũy như nhà đất, ô tô, giấy tờ có giá ngân hàng có thể ghi nhận một mức thu nhập cho bạn mà không cần chứng minh bằng giấy tờ. Tuy nhiên mức ghi nhận sẽ thấp hơn so với thực tế thu nhập bạn nhận được.

Ngoài ra đối với một số trường hợp đặc biệt như công chức nhà nước gồm bác sĩ, giáo viên, công an, bộ đội, …….nguồn thu nhập chuyển khoản hoặc xác nhận khá thấp nhưng thực tế khá cao thì Ngân hàng cũng ghi nhập một hệ số thu nhập. Do đó bạn hoàn toàn yên tâm.

Trên đây là một số nội dung giúp bạn chuẩn bị hồ sơ vay vốn tốt nhất trước khi làm việc với Ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *