Hướng dẫn tính toán số tiền gốc lãi trả hàng tháng

Tính lãi vay

Ví dụ bạn vay:

Số tiền: 100.000.000 đ

Thời hạn: 20 tháng

Với lãi suất: 15%/năm

Lưu ý:

  1. Số tiền phải trả được tạm tính dựa trên lãi suất tại thời điểm tính. Lãi suất có thể thay đổi vào thời điểm nộp hồ sơ
  2. Bản ước tính chỉ mang tính chất tham khảo

Kết quả lãi vay:

So sánh phương thức trả khoản vay Số tiền trả hàng tháng giảm dần
Số tiền trả (tháng đầu tiên) 6.250.000
Thời hạn vay (tháng) 20
Tổng số tiền lãi phải trả 13.125.000
Tổng số tiền phải trả 113.125.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *