Thời cơ cho bất động sản bán lẻ “bật dậy” sau dịch

Bà Từ Thị Hồng An, Giám đốc Bộ phận cho thuê thương mại Tp.HCM cho rằng, những thay đổi này bao gồm phát triển thương mại điện tử, điều chỉnh phương thức tính giá thuê hoặc thay đổi hành vi người tiêu dùng là cách…

View More Thời cơ cho bất động sản bán lẻ “bật dậy” sau dịch