Thêm 10 dự án nhà ở tại Hà Nội được bán cho người nước ngoài

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công khai danh sách 10 dự án nhà ở tại Hà Nội cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu. Trong danh sách này có 5 dự án trên địa bàn quận Hà Đông, bao gồm:…

View More Thêm 10 dự án nhà ở tại Hà Nội được bán cho người nước ngoài