Biệt thự sinh thái – Khẩu vị chọn BĐS của nhóm khách hàng HENRYs Việt

Theo Equifax, một trong ba công ty báo cáo tín dụng lớn nhất nước Mỹ, định nghĩa HENRYs là những người có độ tuổi trung bình khoảng 43, thu nhập cao hơn 100.000 USD/năm và sở hữu khối tài sản có thể đầu tư vào…

View More Biệt thự sinh thái – Khẩu vị chọn BĐS của nhóm khách hàng HENRYs Việt