Ngoài BĐS nghỉ dưỡng, phân khúc nào chịu ảnh hưởng của Covid-19?

Bên cạnh BĐS nghỉ dưỡng, BĐS bán lẻ cũng đang là phân khúc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19. Giới chuyên gia nhận định, sự ảm đạm của phân khúc này không chỉ là câu chuyện hiện tại mà có thể sẽ kéo…

View More Ngoài BĐS nghỉ dưỡng, phân khúc nào chịu ảnh hưởng của Covid-19?