Cách ly toàn xã hội, Hà Nội tạm dừng tất cả các công trình xây dựng

Đây là một trong những nội dung được nêu ra tại Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 vừa được Chủ tịch UBND TP Hà Nội ký ban hành ngày 31/3. Cùng với việc chỉ…

View More Cách ly toàn xã hội, Hà Nội tạm dừng tất cả các công trình xây dựng