Tranh cãi thời điểm nộp tiền sử dụng đất khi đầu tư dự án nhà ở

Cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp phải nộp tiền sử dụng đất trước khi triển khai các bước tiếp theo khi đầu tư dự án nhà ở trong khi doanh nghiệp muốn đóng tiền sau khi dự án được triển khai xây dựng.…

View More Tranh cãi thời điểm nộp tiền sử dụng đất khi đầu tư dự án nhà ở