Doanh nghiệp bất động sản được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất

Tại lần sửa đổi dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Bộ Tài chính đã bổ sung hoạt động kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp bất động sản vào danh sách các đối tượng được…

View More Doanh nghiệp bất động sản được gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất