Phân khúc bất động sản nào sẽ được quan tâm sau dịch Covid-19?

Với nhà đầu tư chuyên nghiệp, họ có thể dự báo được tình hình và cơ cấu lại tài sản, đảm bảo dòng tiền mặt ổn định trong vòng khoảng 6 tháng. Tuy nhiên còn với nhà đầu tư không chuyên nghiệp thì nhiều khả…

View More Phân khúc bất động sản nào sẽ được quan tâm sau dịch Covid-19?