JLL Việt Nam: Tác động của dịch Covid-19 lên thị trường văn phòng cho thuê chưa rõ rệt

Theo JLL Việt Nam, theo kế hoạch, thị trường văn phòng Tp.HCM kỳ vọng sẽ chào đón 1 tòa nhà Hạng A và 8 tòa…

View More JLL Việt Nam: Tác động của dịch Covid-19 lên thị trường văn phòng cho thuê chưa rõ rệt