Hai nghịch lý khó giải quyết của thị trường nhà ở xã hội

Những nghịch lý và điểm nghẽn trên thị trường nhà ở xã hội đã được các cơ quan chức năng và giới chuyên gia chỉ ra từ lâu. Tuy nhiên, những ách tắc đến nay vẫn chưa được giải quyết. Báo cáo mới đây của…

View More Hai nghịch lý khó giải quyết của thị trường nhà ở xã hội