Chính sách ngân hàng VPBank áp dụng cho khách hàng vay mua Citadines Marina Hạ Long cập nhật

1.Chính sách ưu đãi lãi suất  áp dụng đến 31.3.2020 Xem chi tiết tại link này: https://finhomes.net/wp-content/uploads/2020/02/Ban-chao-BIM-Group-Giai-doan-HĐMB-30.12.2019-Vpbank-1.pdf 2. Chính sách ưu đãi lãi suất áp dụng từ 31.3.2020 đến 30.4.2020 Xem chi tiết tại link này: https://finhomes.net/wp-content/uploads/2019/12/Ban-chao-BIM-Group-Giai-doan-HĐMB-032019-Vpbank.pdf

View More Chính sách ngân hàng VPBank áp dụng cho khách hàng vay mua Citadines Marina Hạ Long cập nhật